Общи условия за използване на уеб сайт topline.bg

Настоящият текст съдържа Общи Условия, съгласно които ние предоставяме услуги на потребителите на този уеб сайт (topline.bg).
Тези условия обвързват всички потребители, използващи нашата услуга - каталог на мебели и други продукти, посредством уеб сайт, съдържащ информация за описание, снимка, цена към момента на въвеждане в нашият каталог.

"Топлайн България" ЕООД, ЕИК 202584513, Адрес на регистрация: Варна, ул. Д-р. Басанович №61-107, 0886 303 775 , МОЛ: Атанас Янев

Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на тези Общи Условия за използване на услугата, така и за направената заявка (описана за по-ясно като "поръчка"), се извършва чрез съхранените в архив както на уникалният IP адрес на потребителя, така и на всяка друга информация, която ни е предоставил доброволно.

Продуктите, които се намират на интернет страницата/каталога на този уеб сайт не представляват правно обвързваща оферта, а демонстративен онлайн каталог с информация за опис и цена на продукта към момента му на въвеждане в нашата система.

След изпращане на форма за запитване към продукт потребителите не са обвързани с покупка на същия продукт. Изпращане на email с потвърждение на поръчката от страна на клиента към нас, както и потвърждение от страна на клиента към нас по телефон, имат силата на правно обвързваща сила.

Ние си запазваме правото да направим отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни, имаме съмнения за нелоялна конкуренция, отказ за заплащане на стоката или друга причина, която може да възпрепятства изпълнението на поръчката.

Доставката е за сметка на клиента.

Възможно е въвеждане на праг за обща минимална сума за доставка на поръчка при условия и времеви интервал, определени от нас.

При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ние уведомяваме потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по банкова сметка, клиентът може да избира между възстановяване на пълният размер на платената сума, да заяви отказ от поръчката или да избере друг продукт, от чиято цена ще се приспадне заплатеното до момента.

Имате право да върнете стоката в определения от закона срок, като ще възстановим заплатената сумата, ако продукта е без следи от употреба, с всички аксесоари и документи.

Възможно е изпращането на стоката да стане от фирма наш партньор с цел максимално ниска цена и бърза доставка, като в този случай важат всички описани в този сайт цени, размери, функции, гаранция, срок и условия за доставка, право на рекламация.

Договорният език е български. Всички плащания се извършват в български лева (BGN) и са с вкл. ДДС.Информация за контакт с наздорен орган - Комисия за защита на потребителите (КЗП):
Адрес: гр. София, ПК 1000, пл. ”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6; Телефон за контакт 02/9330565. Горещ телефон за контакт за потребители 0700 111 22. E-mail info@kzp.bg

Виж Условия за Доставка и Гаранция